Thông tin ứng viên


Lê Ân Quang

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/07/1995
 Lượt xem: 40    Cập nhật ngày: 18/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Một công việc ổn định và chuyên nghiệp.

Đại học

Không yêu cầu

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng cũ.
Giải quyết các vấn đề của khách hàng phản ánh.
Báo cáo số liệu với cấp trên hàng tuần.

Công ty bia SAPPORO VIETNAM
(từ 07/2020 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Phát triển thị trường

8-10 triệu

Tiếng nhật N2
Quản lý thời gian hợp lý.
Kỹ năng tin học văn phòng.
Có sáng tạo trong công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hải Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Minh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thanh Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Bằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Minh Hoạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dáng Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng