Thông tin ứng viên


Hoàng Thanh Ngọc

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/09/1996
 Lượt xem: 80    Cập nhật ngày: 11/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên pháp lý

Đại học

3 năm

Pháp luật, pháp lý

Công ty TNHH Tư vấn pháp luật Bris
(từ 09/2019 đến 01/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

8-1.2 triệu

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp;
+ Tư vấn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;
+ Tư vấn đăng ký quyền tác giả;
+ Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thanh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đỗ ngọc nhât
Thừa Thiên Huế
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Nhật Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng