Thông tin ứng viên


Vũ Thị Thu Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/03/1995
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 13/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên tư vấn

Đại học

2 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

Trung tâm Tư vấn Tâm lí và Đào tạo Kỹ năng Hương Vân
(từ 09/2017 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Giáo dục, gia sư, dạy nghề

9-15 triệu

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Ân Quang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thanh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Luân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hải Thanh
Chưa cập nhật.