Thông tin ứng viên


Lê mạnh quy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/02/1984
 Lượt xem: 23    Cập nhật ngày: 03/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


lai xe

Không yêu cầu

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

7-15 triệu

biet lai xe,

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Vân Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà thu hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Mạnh Hướng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Phương Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê mạnh quy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Xuân Hoà
Hải Phòng