Thông tin ứng viên


Đạt Trần

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/01/1989
 Lượt xem: 67    Cập nhật ngày: 07/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Marketing Online

Đại học

2 năm

Quảng cáo, marketing, PR
Thông tin đang để trống

Bitex Bình Tây
(từ 08/2018 đến 03/2020)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

7-12 triệu

Giải quyết vấn đề
Quản lý dự án
Quản lý thời gian
Xử lý công việc
Giao Tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Hải Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm tuyết minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Ngoc Phuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHAM THANH TUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đạt Trần
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Hiep
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngân
Hải Phòng