Thông tin ứng viên


Bùi Thị Hồng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/02/1992
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 08/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự

Cty tnhh quốc tế vĩnh chân việt nam
(từ 03/2018 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

9-11 triệu

Ngôn ngữ tiếng trung

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn bích ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Minh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thị biển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Hồng Thắm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
cù diệu linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn quang hiệp
Chưa cập nhật.