Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thanh

Giới tính: Không yêu cầu - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/02/1999
 Lượt xem: 19    Cập nhật ngày: 11/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng, công nhân

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

Dệt may
Cv ổn

Regina mircle
(từ 06/2020 đến 06/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Đầu tư, chứng khoán, vàng

6-10 triệu

Có thể giao tiếp tiếng anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Hải Hoàng Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Từ Thị Kiều Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Mai Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hải Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Diệp Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Huấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà My
Chưa cập nhật.