Thông tin ứng viên


Trần Thị Hương Giang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/10/1992
 Lượt xem: 83    Cập nhật ngày: 21/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Bán hàng, dịch vụ, kinh doanh

Trung học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

4-7 triệu

Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Phương Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê mạnh quy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Xuân Hoà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn bích ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Duyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Phương Anh
Chưa cập nhật.