Thông tin ứng viên


Pham Hiep

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 17/08/1989
 Lượt xem: 70    Cập nhật ngày: 06/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Marketing, Kế toán

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

10-20 triệu

PC: Văn phòng: Excel, Word, Outlook, Ppt.
Kế toán: Misa.
Khác: Tiếng anh, thiết kế video.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hải Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hồng
Hải Phòng