Thông tin ứng viên


Trần Huy Hoàng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/05/1996
 Lượt xem: 83    Cập nhật ngày: 02/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


vận tải

Đại học

2 năm

Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

TP Bank
(từ 03/2020 đến 08/2020)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển

6.5-10 triệu

Giao tiếp tốt
Có thể làm việc nhóm cũng như độc lập tốt
Làm quen nhanh với môi trường làm việc mới

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
MAI QUANG HUY
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Van Vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Hoàn
Hải Phòng