Thông tin ứng viên


Phạm Thị Hà My

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/07/1991
 Lượt xem: 223    Cập nhật ngày: 14/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Cao đẳng

5 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Vietjet Airlines
(từ 05/2018 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

6-9 triệu

Giao tiếp, chăm sóc khách hàng, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập. Kiên nhẫn ham học hỏi.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thúy An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Minh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hải Hậu
Hải Phòng