Thông tin ứng viên


Phạm Thị Hà My

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/07/1991
 Lượt xem: 181    Cập nhật ngày: 14/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Cao đẳng

5 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Vietjet Airlines
(từ 05/2018 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

6-9 triệu

Giao tiếp, chăm sóc khách hàng, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập. Kiên nhẫn ham học hỏi.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Hải Hoàng Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Từ Thị Kiều Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Mai Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hải Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Diệp Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Huấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hà My
Chưa cập nhật.