Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hải Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/12/1991
 Lượt xem: 182    Cập nhật ngày: 08/10/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế, Chăm sóc khách hàng

Đại học

5 năm

Thiết kế, mỹ thuật
Nhân viên thiết kế chính: thiết kế banner, background,
+ Làm hợp đồng giao dịch với khách hàng, chăm sóc khách hàng, giao dịch với ngân hàng.

Công ty CP Quảng cáo Mỹ Thuật &DV TM Rồng Biển
(từ 10/2019 đến 10/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Thiết kế, mỹ thuật

5-8 triệu

Kế toán vật liệu, thu - chi
Nhân viên thiết kế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Văn Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thiết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Do thu sinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng