Thông tin ứng viên


Bùi Xuân Quang

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 08/08/1985
 Lượt xem: 861    Cập nhật ngày: 19/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

Trên 5 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
ASM phụ trách kinh doanh 3 tỉnh

Tập đoàn điện tử điện lạnh Việt Úc
(từ 10/2017 đến 07/2019)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Điện, điện tử, điện lạnh

12-15 triệu

Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý nhóm
Kỹ năng thị trường

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Lương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hà Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Quốc Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Dung
Hải Phòng