Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hà Vân

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/11/1987
 Lượt xem: 58    Cập nhật ngày: 07/02/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
giao dịch viên

ECPAY công ty CP thanh toán điện lực và viễn thông
(từ 01/2019 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-1 triệu

Giao tiếp tốt. Có khả năng làm việc theo nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trâm Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn thị nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Văn Thiệu
Chưa cập nhật.