Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hà Vân

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/11/1987
 Lượt xem: 509    Cập nhật ngày: 21/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
giao dịch viên

ECPAY công ty CP thanh toán điện lực và viễn thông
(từ 01/2019 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-10 triệu

Giao tiếp tốt. Có khả năng làm việc theo nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen thi mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng