Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hà Vân

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/11/1987
 Lượt xem: 302    Cập nhật ngày: 14/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
giao dịch viên

ECPAY công ty CP thanh toán điện lực và viễn thông
(từ 01/2019 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-1 triệu

Giao tiếp tốt. Có khả năng làm việc theo nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Anh Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng