Thông tin ứng viên


Ngô đức tuyến

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/08/1994
 Lượt xem: 10    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thợ sơn

Trung cấp

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Lao động phổ thông
Khác

thỏa thuận

3 năm thợ sơn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Quốc Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh đặng hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Việt Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Kim
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Tất Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Cao Sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đinh xuân khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Minh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thành dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Vinh
Chưa cập nhật.