Thông tin ứng viên


Ngô đức tuyến

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/08/1994
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 13/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thợ sơn

Trung cấp

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Lao động phổ thông
Khác

thỏa thuận

3 năm thợ sơn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Pham Ba Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hoàng Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
BÙI PHƯỚC VƯƠNG
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dung Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn văn thản
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Tiến Vũ
Hải Phòng