Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Trang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/10/1990
 Lượt xem: 11    Cập nhật ngày: 06/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giáo viên

Cao học

Trên 5 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Giảng dạy

Trường Đại Học HẢi Phòng
(từ 08/2013 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

5-1 triệu

Thuyết trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
BAO TRUNG NGUYEN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thảo Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phượng
Hải Phòng