Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Trang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/10/1990
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 06/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Giáo viên

Cao học

Trên 5 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Giảng dạy

Trường Đại Học HẢi Phòng
(từ 08/2013 đến 08/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

5-1 triệu

Thuyết trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui Huu Son Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trần Vương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thân Thân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Minh Thu
Hải Phòng