Thông tin ứng viên


NGÔ KIM VẠN

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/07/1987
 Lượt xem: 394    Cập nhật ngày: 05/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Ngô Kim Vạn

Đại học

Trên 5 năm

Nhân viên kinh doanh
Chưa cập nhật.

Công ty TNHH sơn Dulux Việt Nam
(từ 02/2014 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
Nhân viên kinh doanh
QA- QC, thẩm định, giám định

10-15 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Hữu Thục
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn QUốc Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thị ngoan
Chưa cập nhật.