Thông tin ứng viên


Vũ Thị Phước

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/03/1991
 Lượt xem: 66    Cập nhật ngày: 10/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


chuyên viên pháp chế, tư vấn pháp lý...

Cao học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

thỏa thuận

- Am hiểu quy định pháp luật về hợp đồng, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, dân sự...
- Kỹ năng soạn thảo, rà soát hợp đồng và các văn bản pháp lý trong doanh nghiệp;
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Diệu Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng