Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hoàng Yến

Giới tính: Chưa cập nhật. - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/07/1993
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 31/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV-Vũ Thị Hoàng Yến-Hanh chính, nhân sự

Đại học

1 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Chấm công
- Giải quyết các thắc mắc của công nhân
- Đào tạo người mới

Công ty TNHH LG Display Viêt Nam Hải Phòng
(từ 07/2018 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Giải trí, vui chơi
Báo chí,biên tập viên, truyền hình

7-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Thị Ánh Tuyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Ngọc Trâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê thị nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Diệu Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Thúy Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
BAO TRUNG NGUYEN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Châu
Chưa cập nhật.