Thông tin ứng viên


Do Van Hai

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/07/1992
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 27/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
Nông / lâm / ngư nghiệp

4-7 triệu

chăm chỉ,cần cù,có thể làm ca

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Ánh Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Do Van Hai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
hoa nhat quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn thế khoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM VĂN TÂM
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Khánh Linh
Chưa cập nhật.