Thông tin ứng viên


Do Van Hai

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/07/1992
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 27/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
Nông / lâm / ngư nghiệp

4-7 triệu

chăm chỉ,cần cù,có thể làm ca

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hoàng Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn phan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Thi Thuy Hong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Quang Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Duy Phúc
Hải Phòng