Thông tin ứng viên


Nguyễn Phương Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/12/1976
 Lượt xem: 605    Cập nhật ngày: 04/08/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán - Văn phòng - Hành chính - Chăm sóc khách hàng

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-10 triệu

- Làm việc nhóm, làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp
- Quản lý thời gian hiệu quả

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Xen
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Nguyệt Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.