Thông tin ứng viên


Nhữ Duy Dũng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/11/1990
 Lượt xem: 141    Cập nhật ngày: 05/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phiên dịch tiếng Trung

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch

15-25 triệu

Tốt Nghiệp tại Đại Học Quảng Tây Trung Quốc, chuyên ngành Kinh Tế và Thương Mại Quốc Tế Khoá (2009-2013).
HSK Bắc Kinh, Trung Quốc: cấp 6(299 điểm) (năm 2009), chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản (VCNTT-ĐHQG HN).
Thành thạo tiếng Trung (giản thể, phổn thể)(nghe, nói, đọc, viết, dịch), kinh nghiệm phiên dịch nhiều năm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nhữ Duy Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYEN NHU QUYNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đình Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Hồng Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Kiều Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ヴ テイ ムイ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đường Minh Hieu
Hải Phòng