Thông tin ứng viên


Lê Thị Giang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/06/1997
 Lượt xem: 581    Cập nhật ngày: 24/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Môi trường/Xử lý nước thải, An toàn lao động

Đại học

2 năm

Khác
- Thiết kế hệ thống xử lý nước thải (quy mô nhỏ) phần công nghệ.
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
- Phụ trách một số vấn đề về công nghệ trong các hồ sơ môi trường.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOA PHƯỢNG
(từ 11/2023 đến 01/2024)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Hoá học, sinh học
Khác
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

12-15 triệu

- Tin học văn phòng
- Autocad căn bản
- Khả năng thích nghi môi trường mới
- Khả năng làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hà Trọng An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Trọng An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn trọng Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Minh Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Tú
Nam Định
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Thế Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thu Hiền
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ninh
Hải Phòng