Thông tin ứng viên


Phạm Thái Sơn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/12/1994
 Lượt xem: 75    Cập nhật ngày: 28/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên edit

Đại học

Không yêu cầu

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hiện tại đang là Designer Freelancer

Acacy
(từ 06/2017 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Khác
Thiết kế, mỹ thuật

8-10 triệu

có thể sử dụng các phần mềm , Ai, PTS , Pr , Ae ( mức cơ bản )

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Bình An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Trọng An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Minh Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Thế Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thu Hiền
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đỗ Công Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Hải
Hải Phòng