Thông tin ứng viên


Lê Tiến Tùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/03/1990
 Lượt xem: 367    Cập nhật ngày: 20/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Logistic,...

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh, hải quan
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hàng hải, vận tải biển

10-12 triệu

Tiếng Anh,Word,excel,power point

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu Hoang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
TÔ VIỆT HÙNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Trâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lại Thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trung Đức
Hà Nội
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Chưa cập nhật.