Thông tin ứng viên


Lê Hà Trinh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/07/1997
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 26/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên phòng mua bán

Đại học

3 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH MTV Changsung
(từ 07/2019 đến 06/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Tư vấn, văn phòng, trợ lý

10-15 triệu

Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thái Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.