Thông tin ứng viên


Phạm Hồng Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 14/04/1993
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 23/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chăm sóc khách hàng/ Quản trị nhân sự/ vận tải

Đại học

3 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Công ty Sendo
(từ 05/2022 đến 05/2022)

Cố vấn/Giám sát

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-15 triệu

- Quản trị nguồn nhân lực
- Chăm sóc khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn văn tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thái Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng