Thông tin ứng viên


Lại Thị Hoài

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/04/1990
 Lượt xem: 459    Cập nhật ngày: 28/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Công ty BHNT Prudential Việt Nam | 5/2018- Hiện tại
Nhân viên dịch vụ khách hàng/Admin
- Hỗ trợ, giải quyết, xử lý các vấn đề của KH liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm tại quầy giao dịch
- Quản lý nhân sự, làm lương,làm chi phí vùng miền,công tác phí cho nhân viên, hỗ trợ bộ phận kinh doanh các công việc khác…

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
(từ 05/2018 đến 09/2023)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-15 triệu

tin học văn phòng tốt, giao tiếp giải quyết xử lý vấn đề tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Văn Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hà Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Tú Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Thịnh
Hải Phòng