Thông tin ứng viên


Đỗ Linh Chi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/07/1997
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 25/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Biên, phiên dịch

Trung học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch

5-10 triệu

Tiếng Nhật N2

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
BÙI TIẾN DŨNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn đăng hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hồng Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thức
Chưa cập nhật.