Thông tin ứng viên


Vũ Thị Mai

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/12/1983
 Lượt xem: 149    Cập nhật ngày: 16/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chứng từ logistics, Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Khác
Hàng hải, vận tải biển

7-10 triệu

- kế toán nội bộ kiêm điều hành xe vận tải
- Nhân viên chứng từ logistics
- Nhân viên mua hàng, sale

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lại Trọng Bách
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Thư
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn viết Thắm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn viết phượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Hoàng
Hải Phòng