Thông tin ứng viên


Phạm Thanh Sương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/03/1998
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 11/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Vận hành

Đại học

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Quản lý điều hành

12-20 triệu

Quản lý, điều hành

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
le van manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Kim Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ta Huu Thang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Đình Tưởng
Hải Phòng