Thông tin ứng viên


Đỗ Đình Thắng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/12/1992
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 22/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên môi giới

Đại học

Không yêu cầu

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Nhân viên kế toán ngân hàng

Ngân hàng
(từ 10/2017 đến 10/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Đầu tư, chứng khoán, vàng

5-7 triệu

Năng động nhiệt huyết chăm chỉ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Đình Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Trần Phước Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Duy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bui ngoc Phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Nam
Hải Phòng