Thông tin ứng viên


Vũ Hồng Nhung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/12/1998
 Lượt xem: 91    Cập nhật ngày: 19/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Vũ Hồng Nhung - Marketing, truyền thông

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Quảng cáo, marketing, PR
Báo chí, truyền hình

5-8 triệu

- Viết content
- Thiết kế 2D
- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khổng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Quyền Qúi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Sơn Lân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Ngọc Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Hải Phòng