Thông tin ứng viên


Vũ Hồng Nhung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/12/1998
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 19/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Vũ Hồng Nhung - Marketing, truyền thông

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Quảng cáo, marketing, PR
Báo chí, truyền hình

5-8 triệu

- Viết content
- Thiết kế 2D
- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Duy Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Xuân Chính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Đức Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hà
Hải Phòng