Thông tin ứng viên


Bùi Hải Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/10/1983
 Lượt xem: 72    Cập nhật ngày: 12/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Dịch vụ chăm sóc khách hàng; Hành chính văn phòng; Quản lý cửa hàng

Đại học

Trên 5 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
- Thanh toán hàng hóa cho khách hàng. Giới thiệu các chương trình khuyến mại, tích điểm cho khách hàng

- Quản lý tiền mặt của cửa hàng (thu, chi, nộp tiền về tài khoản của Công ty theo quy định)

- Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, nhân viên

- Hỗ trợ khách hàng tất cả các dịch vụ tại cửa hàng

Công ty cổ phần Veesano Việt Nam
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Quản lý điều hành

6-10 triệu

- Thu ngân: 7 năm kinh nghiệm
- Dịch vụ khách hàng: 7 năm kinh nghiệm
- Kế toán bán hàng: 4 năm kinh nghiệm
- Hành chính văn phòng: 2 năm kinh nghiệm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Quốc Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thái Đạt
Hải Phòng