Thông tin ứng viên


Lê Hồng Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 28/02/1994
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 08/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế đồ họa

Không yêu cầu

1 năm

Thiết kế, mỹ thuật
Làm tại bộ phận thiết kế ấn phẩm truyền thông & marketing.

Công ty TNHH Kiến trúc & Nội thất FiO
(từ 01/2020 đến 10/2021)

Phó phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Thiết kế, mỹ thuật

7-10 triệu

Biết sử dụng phần mềm thiết kế Adobe Photoshop & Adobe Illustrator.
Biết sử dụng phần mềm Adobe Premiere (cơ bản)
Biết chạy quảng cáo FB ads & Google ads (cơ bản)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
halehoangtung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc quân
Thái Bình
Ảnh đại diện
Đặng Hồng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần quốc Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thương Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đức Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hồng Nam
Chưa cập nhật.