Thông tin ứng viên


Bùi Thị Thương Thương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/01/1996
 Lượt xem: 168    Cập nhật ngày: 13/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế đồ hoạ

Đại học

2 năm

Thiết kế, mỹ thuật

Nam Phong
(từ 09/2019 đến 11/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Thiết kế, mỹ thuật

7-10 triệu

Thiết kế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyễn ngọc quân
Thái Bình
Ảnh đại diện
Đặng Hồng Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần quốc Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thương Thương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đức Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hồng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Mạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hà Thu
Chưa cập nhật.