Thông tin ứng viên


Lê Sỹ Cường

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Nghệ An - Sinh ngày: 14/04/1987
 Lượt xem: 227    Cập nhật ngày: 13/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đầu tư dự án

Đại học

Trên 5 năm

Bưu chính viễn thông

Truyền hình cáp Nghệ An
(từ 08/2020 đến 06/2021)

Cố vấn/Giám sát

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông

13-17 triệu

Làm việc nhóm và giao tiếp
Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Kim Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Sỹ Cường
Nghệ An