Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Nhã

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/02/1986
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 03/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Pháp lý, hành chính - nhân sự, trợ lý.

Đại học

Trên 5 năm

Pháp luật, pháp lý
Các công việc liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp: tư vấn cung cấp các hồ sơ mẫu biểu, tư vấn hoạt động kinh doanh các ngành nghề phù hợp, xử lý các vướng mắc trong kinh doanh.
Các công việc với cơ quan nhà nước: trao đổi, tiếp xúc với các Sở, ban ngành, đơn vị thanh tra.
Công việc chính: đăng ký các loại giấy phép cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty TNHH tư vấn Betterlaw Việt Nam
(từ 07/2015 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

8-15 triệu

Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp - tư vấn khách hàng, nghiên cứu đánh giá vụ việc.
Kỹ năng cơ bản: soạn thảo hồ sơ - văn bản pháp lý, liên hệ trao đổi công việc với các ban ngành liên quan.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Hương Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nhã
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Hằng Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hoàng Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thanh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đỗ ngọc nhât
Thừa Thiên Huế
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Nhật Linh
Hải Phòng