Thông tin ứng viên


Bùi Thị Thanh Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/11/1997
 Lượt xem: 114    Cập nhật ngày: 25/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Tư vấn viên / Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Đại học

2 năm

Tư vấn, văn phòng, trợ lý

Công ty cổ phần IPOS.vn
(từ 01/2021 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Hành chính, văn phòng, nhân sự

thỏa thuận

Tư vấn viên

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.