Thông tin ứng viên


Trần Quang Minh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/02/1998
 Lượt xem: 52    Cập nhật ngày: 10/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Logistics staff

Đại học

Không yêu cầu

Hàng hải, vận tải biển
Thực tập sinh

Vinaship joint stock vompany
(từ 08/2019 đến 10/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Hàng hải, vận tải biển

6-7 triệu

Hard working, proactive and teamwork
spirit
- Good interpersonal and communication
skills
- Strong organization and multi-tasking
abilities
- Excellent of English speaking

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ Đình Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Kim Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Tường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mai Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng