Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Hương Giang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/05/1999
 Lượt xem: 70    Cập nhật ngày: 15/04/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Marketing, Content writer

Cao đẳng

1 năm

Quảng cáo, marketing, PR
Viết bài website, facebook
Chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản

Công ty đèn trang trí
(từ 07/2020 đến 01/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Quảng cáo, marketing, PR

6-8 triệu

Sáng tạo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Hiep
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Lệ Quyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Riệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hà Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Long
Hải Phòng