Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Việt Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/10/1989
 Lượt xem: 172    Cập nhật ngày: 01/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Xuất nhập khẩu

Đại học

Trên 5 năm

Nhân viên kinh doanh
Làm thủ tục khai báo Hải quan, thống kê vật tư kho

Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà
(từ 12/2011 đến 03/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Khác
Hàng hải, vận tải biển
Báo chí, truyền hình

8-10 triệu

Tin học văn phòng, tiêng anh giao tiêp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Cong Duc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thịnh Vượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đức Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.