Thông tin ứng viên


Phạm văn chỉnh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/11/1990
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 27/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên về bên thị trường hoặc xây dưng nhà cửa

Đại học

5 năm

Nhân viên kinh doanh
Quản lý và tuyển dụng cộng tác viên bán hàng.phát triển thị trường cho cộng tác viên

Cty TNHH yakult việt nam
(từ 09/2016 đến 12/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Nhân viên kinh doanh
Xây dựng, kiến trúc

10-20 triệu

Biết tổ chức thi công và bóc tách khối lượng .
Biết làm bên lĩnh vực kinh doanh thị trường
Thành thạo máy tính văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Việt Tráng
Hải Phòng