Thông tin ứng viên


Vũ Văn Mạnh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/09/1992
 Lượt xem: 104    Cập nhật ngày: 29/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư xây dựng

Đại học

5 năm

Xây dựng, kiến trúc
Chỉ huy phó trực tiếp điều hành các công việc hiện trường, làm việc với nhà thầu xây dựng và các bên liên quan để đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án. Tổ chức nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu TVGS. Làm hồ sơ pháp lý, hs chất lượng, hs thanh- quyết toán. Báo cáo công việc, viết nhật ký thi công hàng ngày.

Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng - Viện KHCN Xây Dựng
(từ 11/2016 đến 12/2020)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

10-15 triệu

Tư duy thiết kế kết cấu; lập biện pháp thi công; điều hành công việc hiện trường.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng