Thông tin ứng viên


Phạm Ngọc Chiến

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 18/04/1987
 Lượt xem: 14    Cập nhật ngày: 23/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV-PHẠM NGỌC CHIẾN- KỸ SƯ GIÁM SÁT

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng, kiến trúc
Giám sát công trình

Tập đoàn tài chính Hoàng Huy
(từ 08/2018 đến 03/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

10-12 triệu

Giám sát công trình và làm hồ sơ thanh quyết toán.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Đức Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng