Thông tin ứng viên


Phạm Lê Ngọc Bích

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/02/1980
 Lượt xem: 84    Cập nhật ngày: 25/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán trưởng

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Miền Bắc
(từ 10/2021 đến 10/2021)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

15-25 triệu

Exel. Word, phần mềm kế toán ....

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THẢO
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.