Thông tin ứng viên


Nguyễn Bích Thùy

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/03/1990
 Lượt xem: 65    Cập nhật ngày: 23/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên Logistics

Đại học

5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
• Receive transport requision form other departments and do booking shipment by air (via express service) or assign global forwarder to pickup cargo and follow up the shipment until finish.
• Manage risks in international transport process (depending on term of delivery of suppliers)
• Prepare export documents and check import documents (invoice, packing list,…) and assign local forwarder to make customs declaration. Check draft CO and follow up to get CO for each shipment (if have)
• Work with accountant to pay import tax.
• Follow up the transport process, coordinate with other departments in the company about the import /export schedule according to the plan.
• Prepare budget plan for logistics department/ Check Statement of Account from forwarder base on confirmed quotation or rate on bidding – include global & local forwarder/ Control the costs incurred, solve problems arising in the logistics process.
• Update & check infomations on SAP system. Check hard copy of payment documents and submit them to accountant to pay for forwarders.
• Other administrative work of team (time keeping/ order lunch/ payment request of work espense/ order stationery,…)

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast
(từ 06/2018 đến 12/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

12-18 triệu

- Sử dụng phần mềm SAP
- Sử dụng Work, Excel, Outlook

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô thị nhàn
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lâm Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mỹ Thịnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Chưa cập nhật.