Thông tin ứng viên


Bùi Hải Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/01/1992
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 19/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên shopdrawing

Đại học

4 năm

Xây dựng, kiến trúc
nhân viên shopdrawing

Công ty TNHH Xây Dựng TTPCONS
(từ 02/2018 đến 01/2021)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

8-12 triệu

Triển Khai Shop drawing.
Lập hồ sơ thanh quyết toán.
Bảo vệ Khối lượng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
BUIQUANGDONG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Như Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Thuận
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ văn hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thanh Quý
Chưa cập nhật.