Thông tin ứng viên


Đào Thị Minh Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/10/1999
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 16/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên chứng từ

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

thỏa thuận

Toeic: 465
Tin học văn phòng: cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Manh Cuong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Duyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Đức Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Kiên
Hải Phòng