Thông tin ứng viên


Đỗ Tiến Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/12/1989
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 16/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm về logistics

Đại học

Trên 5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Là nhân viên khai báo và thủ tục hải quan

Công tỷ cổ phần Liên Kết Vàng
(từ 04/2013 đến 07/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

8-9 triệu

7 năm khai và làm thủ tục hải quan ,điều xe tại công ty Goldenlink

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô thị nhàn
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lâm Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Minh Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mỹ Thịnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đạt
Chưa cập nhật.